เกี่ยวกับเรา

บุตรหลานที่ให้การดูแลบุพการีให้อยู่ดีมีสุขนั้น เป็นเครื่องหมายของความกตัญญูอย่างแท้จริง แต่การดูแลบุพการีผู้สูงอายุ ดูแลคุณพ่อ-คุณแม่ ปู่ย่า ตายายและสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลตนเองไม่ได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือสมาชิกในครอบครัวผู้เจ็บป่วยระยะพักฟื้นที่ยังดูแลตนเองไม่ได้ ต้องการผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลเป็นพิเศษ
 

หาคนดูแลผู้ป่วย นนทบุรี

ณัฏฐวรรณ บริบาล
โทร. 09-2326-569906-3652-5288

รับจ้างดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ นนทบุรี

ภาระที่ยิ่งใหญ่คือต้องมีเวลาดูแลใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความทุกข์และมอบความสุขให้กับท่านตอบแทนที่เลี้ยงดูเรามา โปรดมอบภาระการดูแลผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ให้กับเรา เพราะ ณัฏฐวรรณ บริบาล เป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตามหลักพยาบาลศาสตร์ เพื่อแบ่งเบาภาระ ลดความกังวล ให้ท่านมีเวลา มีสมาธิในการดูแลกิจการ ทำธุรกิจ-ทำหน้าที่การงาน-ดูแลสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักและอื่นๆ

หจก.ณัฏวรรณ บริบาล

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฏฐวรรณ บริบาล จดทะเบียนปี 2557 ทะเบียนเลขที่ 0193557001333 ผู้ได้รับประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ของ หน่วยแพทย์อาสาสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริหารและดำเนินการโดย คุณณัฎฐวรรณ หลิ่งเทพ

สินค้าและบริการ

ณัฏฐวรรณ บริบาล ทำการคัดเลือกบุคลากรผู้มีใจรักงานพยาบาล ฝึกฝนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นตามหลักพยาบาลศาสตร์ อบรมมารยาทและความมีวินัย เตรียมความพร้อม เพื่อจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน แบบเช้าไป-เย็นกลับ และพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี

บริการส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟูสภาพร่างกาย พนักงานดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่แพทย์ให้กลับมาดูแลต่อที่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี กรุงเทพ สมุทรปราการ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ โดยให้บริการดูแลครอบคลุมดังนี้

 1. อาบน้ำเช็ดตัวดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้า
 2. จัดเตรียมอาหาร ป้อนอาหารให้ผู้ป่วย
 3. จัดเตรียมยา และป้อนยาตามแพทย์สั่ง
 4. ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตะแคงตัว ทำแผลกรณีมีแผลกดทับ
 5. ช่วยทำกายภาพฟื้นฟูเบื้องต้น พาเดินออกกำลังกายตามสถานภาพหรือตามแพทย์สั่ง
 6. พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัดหมาย
 7. ดูแลความสะอาดเตียงที่นอน บริเวณผู้ป่วยอยู่อาศัยหน้าที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุทุกคนผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลังและเก็บประวัติ มีการฝึกอบรมพนักงาน ตามแนวพยาบาลวิชาชีพ สามารถดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นได้ดี ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยไว้วางใจในความซื้อสัตย์ได้ ให้บริการในราคายุติธรรม

แคตตาล็อกออนไลน์

 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

  จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ บริการส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟูสภาพร่างกาย พนักงานดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่แพทย์ให้กลับมาดูแลต่อที่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี กรุงเทพ สมุทรปราการ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ โดยให้บริการดูแลครอบคลุมดังนี้ อาบน้ำเช็ดตัวดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วย-ผู้สูงอ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • หาคนดูแลผู้ป่วยติดเตียง pantip

  หาคนดูแลผู้ป่วยติดเตียง pantip หน้าที่ของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วย จัดเตรียมอาหาร ยา และป้อนอาหารให้ผู้ป่วย ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตะแคงตัว ทำแผล (กรณีมีแผลกดทับ) ช่วยทำกายภาพฟื้นฟูเบื้องต้น พาเดินออกกำลังกาย (ตามสถานภาพ) พาไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ดูแลความสะอาด...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุ นนทบุรี

  ดูแลผู้สูงอายุ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐวรรณ เนอร์สซิ่งโฮม เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี ดำเนินการด้านการจัดส่ง พนักงานดูแลผู้สูงอายุ นนทบุรี ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เราได้รับความไว้วางใจ และการให้บริการลูกค้าด้วยดีเสมอมา จึงมีลูกค้าที่ใช้บริการก่อนหน้านี้แล้ว ใช้ดีและมีการบอกต่อถ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี

  ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย วัดอุณหภูมิ วัดความดัน วัดอ็อกซิเจน วัดค่าน้ำตาลในเลือด และฉีดอินซูลินในบางกรณี ฟีดอาหารปั่น หรือนม ทางสายยางจมูก และหน้าท้อง ดูดเสมหะทางท่อในผู้ป่วยเจาะคอ ทางปาก และทางจมูก ทำอาหารปั่นตามหลักสูตรโภชนาการ ยกผู้ป่วยขึ้น-ลงวีลแชร์ ด้วยความปลอดภัย กายภาพฟื้นฟูเบื้องต้นไ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุ สมุทรปราการ

  ดูแลผู้สูงอายุ สมุทรปราการ บริการส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟูสภาพร่างกาย พนักงานดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่แพทย์ให้กลับมาดูแลต่อที่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ สมุทรปราการ อาบน้ำเช็ดตัวดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้า จัดเตรียมอาหาร ป้อนอาหารให้ผู้ป่วย จัดเตรียมยา และป้อนยาต...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • พนักงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอนติดเตียง

  พนักงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอนติดเตียง ณัฏฐวรรณ บริบาล เป็นมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตามหลักพยาบาลศาสตร์เพื่อแบ่งเบาภาระ ลดความกังวล ให้ท่านมีเวลา มีสมาธิในการดูแลกิจการ ทำธุรกิจ-ทำหน้าที่การงาน-ดูแลสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักและอื่นๆ พนักงานทุกคนล้วนได้รับการอบรมโดยตรงจากหัวหน้าฝ่ายศูนย์พยาบาลวิชาชีพ ท่านมั่นใจได้...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุ สระบุรี

  ดูแลผู้สูงอายุ สระบุรี พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ณัฎฐวรรณ บริบาล พนักงานทุกคนล้วนได้รับการอบรมโดยตรงจากหัวหน้าฝ่ายศูนย์พยาบาลวิชาชีพ ท่านมั่นใจได้กับการบริการดีมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการในปัจจุบัน การทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลา ท่านอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอในการดูแลบุคคลที่ท่านรัก ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐวรรณ เนอร์สซิ่งโฮม จึงขอโอกาสแบ่งเบาภาระ ...

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล

  ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฎฐวรรณ บริบาล

ที่อยู่

100/324 หมู่ 8
ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท์

Line ID

พิกัด

13.919464, 100.5157463

ภาพกิจการ

 • ณัฏฐวรรณบริบาล

 • จัดหาพนักงานดูแลผู้ป่วย